Uzņēmuma likvidācija vai bankrots

Likvidācija

Ir saprātīgi likvidēt uzņēmumu, ja:

 • Mērķi ir izsmelti
 • Starp īpašniekiem ir pretrunas
 • Ir parādi
 • Radušies strīdi ar darbiniekiem
 • Citi strīdi, kurus nevarēja atrisināt
 • Nepilnībās grāmatvedībā
 • Citos komerciālos un likumos noteiktajos gadījumos.

Uzņēmuma pārdošana līdz ar likvidāciju

Uzņēmuma pārdošana līdz ar likvidāciju ir labākā izvēle, ja uzņēmumam ir:

 • Parādi
 • Ilga tiesvedība.
 • Pretrunas starp īpašniekiem
 • Nodokļu parādi
 • Kontaktu neesamība ar vadību
 • Strīdi ar darbiniekiem.
 • Ielaista vai neuzsākta grāmatvedība.