Palīdzība uzturēšanās atļaujas iegūšanā

Igaunijā uzturēšanās atļauju var izsniegt uz laiku no 1 līdz 5 gadiem. Rezidenta statusu var piešķirt ar šādiem nosacījumiem:

  • Ģimenes atkal apvienošanās
  • Laulība ar Igaunijas pilsoni
  • Uzņemšana izglītības iestādē vai klosterī
  • darba līgums
  • uzņēmējdarbība
  • Uzņēmēja ģimenes locekļiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja, ir tiesības saņemt uzturēšanās atļauju arī Igaunijā.

Uz doto momentu Igaunija nodrošina labākos nosacījumus uzturēšanās atļaujas saņemšanai starp Baltijas valstīm.